Fizibilite,Maliyet ve İhale Dökümanlarınının Hazırlanması

- Sözleşme Tasarısı Hazırlanması ve Sözleşme Görüşmeleri Yapılması

- Teknik Şartnamelerin Hazırlanması

- Metraj , Keşif ve Yaklaşık Maliyet Hazırlanması

- Ödeme ve Pursantaj Tablolarının Hazırlanması

- İhale Dökümanlarının Temini ve İhaleye İştirak Edilmesi

- Yeterlik Kriterlerinin Belirlenmesi ve Tekliflerin Değerlendirilmesi

- İş Programlarının Yapılması veya İmalat Sürecinde Kontrolü

- Hakediş Raporlarının Hazırlanması veya Kontrolü

- İlgili Kurum ve Kuruluşlardan gerekli izin ve belgelerin alınması
İÇERİK YÖNETİM